Cursusvoorwaarden

Wijnproeverijen, wijncursussen, masterclasses, wijn & spijsdiners

Inschrijving

 • Inschrijving voor een wijncursus, wijnproeverij, masterclass, wijn & spijs diner geschiedt via het contactformulier op de website of via een email naar info@chambonewijnstijl.nl
 • Zodra uw inschrijving bevestigd is, is deze definitief.

Deelname

De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, wijnproeverij, masterclass, wijn & spijsdiner is minimaal 18 jaar.

Betaling

Het verschuldigde totaalbedrag dient binnen gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

Annulering

 • Bij annulering van de inschrijving vóór de wijncursus, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner wordt het betaalde bedrag alleen teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld, uiterlijk tot 3 weken voor de aanvangsdatum.
 • Bij annulering wordt ten alle tijden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 3 weken vóór aanvangsdatum van de wijncursus, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 10 dagen vóór aanvangsdatum van de wijncursus, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • U mag wel iemand anders in uw plaats sturen.
 • Bij annulering is deelname aan de wijncursus, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner op een latere datum mogelijk, echter onder verrekening van de dan geldende kosten.
 • Indien men na aanvang van een wijncursus, de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

Ziekte / verschuiven / calamiteiten

 • Mocht de wijncursus, wijnproeverij, masterclass, wijn & spijsdiner wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken onverhoopt niet door kunnen gaan, wordt de cursist/deelnemer in de gelegenheid gesteld de wijncursus, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner op een ander tijdstip in te halen.
 • De cursist wordt bij ziekte of bij ernstige zaken in de gelegenheid gesteld de wijncursus, wijnproeverij, masterclass, wijn & spijsdiner of een deel van de wijncursus éénmalig op een ander tijdstip in te halen na overleg met de docent. Dit geld niet voor een vakantie van de cursist die op één van deze data valt. 
 • Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van de cursuskosten of een deel daarvan.
 • De docent behoudt het recht om wijzigingen door te voeren m.b.t. cursusdata.

Aansprakelijkheid

 • De docent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursusles, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner. Het neerleggen van een mobiele telefoon op de (cursus) tafel is op eigen risico van de cursist/deelnemer.
 • De docent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursusles, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner. Elke cursist/deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de wijncursus, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist/deelnemer.
 • U gaat akkoord met de bovenvermelde voorwaarden bij inschrijving