Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, verkopen, leveringen en overeenkomsten van Chamboné Wijnstjl.
 • Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.
 • Chamboné Wijnstijl heeft te allen tijde het recht deze koopvoorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.
 • De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website

Inschrijving

 • Inschrijving voor een wijncursus, wijnproeverij, masterclass, wijn & spijs diner geschiedt via het contactformulier op de website of via een email naar info@chambonewijnstijl.nl
 • Zodra uw inschrijving bevestigd is, is deze definitief.

Deelname

De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, wijnproeverij, masterclass, wijn & spijsdiner is minimaal 18 jaar.

Betaling

De verschuldigde kosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk op de dag vóór aanvang van de cursus of proeverij te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL79 INGB 0709 8291 75 ten name van Chamboné Wijnstijl te Utrecht.

Annulering

Een inschrijving kan schriftelijk of per e-mail worden geannuleerd.
Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht.

Workshop PROEF:

 • Tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang: 50% van de kosten.
 • Minder dan 21 dagen voor aanvang: 100% van de kosten.

Wijncursussen, proeverijen, diensten: 

 • Tot uiterlijk 35 dagen voor aanvang: 25% van de kosten.
 • 34 tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de kosten. 
 • Minder dan 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten.
 • Eventuele kosten voor invordering, vermeerderd met de wettelijke rente, komen ten laste van de cursist/opdrachtgever.

Wijzigingen

 • Chamboné Wijnstijl heeft ten alle tijden het recht een cursus of proeverij te annuleren of te verschuiven/wijzigen.
 • Wanneer een volledige cursus door Chamboné Wijnstijl voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, dan heeft de cursist het recht zijn inschrijving te annuleren binnen 7 dagen na kennisgeving van wijziging.
  In dat geval zijn er door de cursist geen kosten
  verschuldigd en ontvangt de cursist de eventueel al betaalde cursuskosten binnen 14 dagen retour.
 • Chamboné Wijnstijl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door wijziging of annulering.

Verhindering 

 • Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van de cursuskosten of een deel daarvan.
 • De cursist wordt bij verhindering, indien mogelijk, wel de gelegenheid gegeven 1 les bij een andere groep van Chamboné Wijnstijl in te halen.
 • De cursist zal dit uiterlijk een week voorafgaande de les per email kenbaar maken.
 • Er zijn beperkte plaatsen vrij voor inhalen.
 • Aan deze service kunnen geen rechten worden ontleend.

Vervanging

 • Het is een cursist toegestaan om bij verhindering, na mededeling aan Chamboné Wijnstijl, een ander zijn/haar plaats in te laten nemen.
 • Eventueel recht op het inhalen op een andere dag vervalt daarmee.

Ziekte 

 • Mocht de wijncursus, wijnproeverij, masterclass, wijn & spijsdiner wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken onverhoopt niet door kunnen gaan, wordt de cursist/deelnemer in de gelegenheid gesteld de wijncursus, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner op een ander tijdstip in te halen.
 • De cursist wordt bij ziekte in de gelegenheid gesteld de wijnproeverij, masterclass, wijn & spijsdiner of 1 les van de wijncursus éénmalig op een ander tijdstip in te halen na overleg met de docent. Dit geld niet voor een vakantie van de cursist die op één of meerdere data valt.

Aansprakelijkheid

 • De docent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen die zijn ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursusles, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner. Het neerleggen van een mobiele telefoon op de (cursus) tafel is op eigen risico van de cursist/deelnemer.
 • De docent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursusles, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner. Elke cursist/deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de wijncursus, wijnproeverij, masterclass of wijn & spijsdiner geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist/deelnemer.
 • U gaat akkoord met de bovenvermelde voorwaarden bij inschrijving